@ศุภาลัยลอ์ฟ วงเวียนใหญ่

6ฟุต 10,990 | 5ฟุต 9,990 | 3.5ฟุต 7,990